За контакти: 02/989 96 55; 0876 588 134

Публикуване на ГФО

Всички търговци са задължени да обявяват своите годишни финансови отчети (ГФО) в Търговския регистър, включително и в случаите, когато не са развивали дейност.

За едноличните търговци (ЕТ) срокът за обявяване на ГФО е до 31 май;

За дружествата с ограничена отговорност (ООД и ЕООД) срокът е до 30 юни;

За всички други търговски дружества срокът е до 31 юли;

За необявяване на ГФО са предвидени следните санкции: глоба от 500 до 2000 лв. за физическите лица, които не са изпълнили задължението си да публикуват ГФО - управители и изпълнителни директори на търговски дружества и имуществена санкция от 500 до 3000 лв. за юридическите лица и едноличните търговци, които не са публикували ГФО.

Цената за обявяване на ГФО е 100 лв. и включва адвокатския хонорар и държавните такси за вписване в Търговския регистър.

Мобилна версия | Пълна версия