За контакти: 02/989 96 55; 0876 588 134

Продажба на дялове

Прехвърлянето на дяловете на ООД и ЕООД се извършва чрез договор за покупко-продажба на дружествени дялове, който има задължително писмена форма с нотариална заверка на подписите и се вписва в Търговския регистър. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник. За приемане на нов съдружник е необходимо решение на общото събрание на дружеството с мнозинство ¾ от капитала.

Продажбата на дялове е начин, да бъде продадено едно дружество на други лица или да бъде извършена промяна на съдружниците в ООД и ЕООД. По този начин също може да бъде променено разпределението на дяловете от капитала между различните съдружници.

При продажба на дружествени дялове купувачът става съдружник в дружеството, и придобива правата и задълженията, произтичащи от членствените правоотношения. При продажба на всички дружествени дялове от дружеството, купувачът придобива всички права и задължения на дружеството (Продажба на фирма).

Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения!

За изготвяне на документите и вписване прехвърлянето на дружествени дялове е необходимо да ни предоставите следната информация:

1. Данни от личните карти на новите съдружници или едноличния собственик на капитала.
2. Данни от личните карти на съдружниците, които притежават дяловете преди прехвърлянето им.
3. Информация за продажната цена по договора, начини и срокове за заплащане на цената.

В случай, че имате въпроси, относно продажбата на дружествени дялове на ООД и ЕООД, можете да се свържете с нас чрез формата за контакт или да се обадите на посочените телефони, за да договорим точен ден и час за среща. Ако вземете решение да извършим вписване в Търговския регистър на продажбата на дружествени дялове, консултацията ще бъде безплатна.

Срок за извършване на регистрацията – 4 работни дни, считано от подаването на документите в Търговския регистър. Ще Ви снабдим с удостоверение за актуално състояние за новорегистрираното дружество.

Цената на услугата изготвяне на документите и вписване в Търговския регистър на продажбата на дружествени дялове от капитала на ООД и ЕООД е 250 лв. и включва адвокатския хонорар, държавните и нотариалните такси (при капитал до 5 000 лв. и един договор за продажба на дялове; при два договора се заплащат допълнително още 40 лв.).

Мобилна версия | Пълна версия