За контакти: 02/989 96 55; 0876 588 134

Заличаване на ООД и ЕООД

След приключване на процедурата по Прекратяване и ликвидация на ООД и ЕООД и изтичане на 6-месечния срок от обявяване в Търговския регистър на поканата до кредиторите, трябва да бъдат изготвени документите за заличаването на ООД и ЕООД.

За заличаване на ООД и ЕООД, е необходимо да ни предоставите следната информация:

1. Данни по лична карта на ликвидатора на дружеството.
2. Удостоверение по чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социалното осигуряване, издадено от НОИ, удостоверяващо предаване на разплащателните ведомости на дружеството в съответното териториално поделение на НОИ.
3. Заключителен ликвидационен баланс на дружеството.

В случай, че имате въпроси, относно заличаването на ООД и ЕООД, можете да се свържете с нас чрез формата за контакт или да се обадите на посочените телефони, за да договорим точен ден и час за среща. Ако вземете решение да извършим всички действия за заличаване на Вашето дружество, консултацията ще бъде безплатна.

Срокът за вписване на заличаването е 4 работни дни, считано от подаването на документите в Търговския регистър.

Цената за заличаване на ООД и ЕООД е 200 лв. и включва адвокатския хонорар и държавните такси за вписване в Търговския регистър.

Мобилна версия | Пълна версия