За контакти: 02/989 96 55; 0876 588 134

Регистрация на фирма от чужбина

Можем да регистрираме Вашата нова фирма без да пътувате специално за това до Р България.

Някои от документите, които трябва да подпишете, трябва да бъдат нотариално заверени. Поради това най-бързия и изгоден вариант е тези документи да ги заверите в Българското консулство в чуждата държава. При положение, че това не е възможно, можете да заверите документите при нотариус на чуждата държава. В този случай, документите, които ще заверите, трябва да бъдат изготвени на два езика – на езика на съответната държава и на български език. След нотариалната заверка, върху документа трябва да бъде положен специален печат - апостил. След това в България тези документи трябва да бъдат преведени от заклет преводач и легализирани в Министерство на външните работи.

Има възможност документите да се заверят от нотариус на чуждата държава, но след това да не се полага апостил. Това се отнася само за държави, с които България има сключен договор за правна помощ, например Русия, Германия, Гърция, Австрия, Испания, Франция и др. И в този случай е нужно документът, който ще бъде заверен да бъде изготвен на два езика. И в този случай документите трябва да бъдат легализирани в Министерство на външните работи.

За чуждестранните граждани, които искат да регистрират фирма в България, процедурата е същата, но трябва да бъдат преведени всичките документи за регистрацията.

Важно е да знаете също, че дистанционната комуникация с нас няма оскъпи процедурата по регистрация.

Мобилна версия | Пълна версия